Як розрахувати витрату газу на опалення будинку ?
  
    
        
  
  


  


  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  

  
  

  
    

    
    
    
  
  
  
    
  
  
  

  
  
+380 (50) 317-31-84 +380 (32) 232-95-72
Каталог

Як розрахувати витрату газу на опалення будинку ?

Як розрахувати витрату газу на опалення будинку ?

Щоб порахувати економічну вигідність між  газовим двофункційним котлом та газовим конденсаційним котлом проведемо спрощений розрахунок витрати газу за опалювальний період.

Для прикладу візьмемо будинок площею 100м2 , який міг би опалюватись газовим двофункційним котлом WESTEN PULSAR D24 І або  газовим конденсаційним котлом DE DIETRICH NANEO PMC-24/28МІ

Спочатку потрібно обчислити потреби в тепловій енергії для опалення будинку. Для цого приймаємо середнє значення тепловтрат середньостатистичного неутепленого будинку q = 100Вт/м2 при температурі tзр= -190С ( Температура холодної п"ятиденки для Львівської області згідно ДСТУ-Н Б В 1.1-27:2010 " Будівельна кліматологія")

Отже розрахункові витрати тепла для площі 100м2 будуть становити: 

Qр=q*F= 100*100=10000Вт

Для того, щоб розрахувати споживання енергії протягом опалювального періоду використовуємо середню температуру за опалювальний період  tcр=0,40С( ) , тривалість опалювального періоду - N=179 діб (період зіз середньодобовою температурою повітря <80С згідно ДСТУ-Н Б В 1.1-27:2010 " Будівельна кліматологія" для Львівської області).Температуру внутрішньго повітря в приміщенні приймаємо -tвн= 200С.

 Тоді втрати тепла протягом опалювального періоду становитимуть:

Qоп.п.=Qр*(tвн-tcр)/(tвн-tзр) = 10000*(20-0,4)/(20-(-19)) = 5025Вт

Кількість спожитої теплової енергії протягом опалювального періоду обчислюємо:

М = Qоп.п.*N*24*3600 = 5025*179*24*3600/109=77,71ГДж

При калорійності газу К = 31МДж/м3 і коефіцієнті корисної дії газового котла АОГВ-11,6 старого типу n = 70%,  газового двофункційного котла WESTEN PULSAR D24 І n = 91,3% та коефіцієнті корисної дії газового конденсаційного котла DE DIETRICH NANEO PMC-24/28МІ n = 109,2 , то витрати газу за опалювальний період будуть становити :

G = М/(К*n) =( 77,71*109/(31*106*0,7))*1000 =3682м3 - для газового котла АОГВ-11,6 старого типу ;

G = М/(К*n) =( 77,71*109/(31*106*0,913))*1000 = 2823м3 - для газового двофункційного котла WESTEN PULSAR D24І

і відповідно:

G = М/(К*n) =( 77,71*109/(31*106*1,092))*1000 = 2360м3 - для газового конденсаційного котла DE DIETRICH NANEO PMC-24/28МІ

Як бачимо , різниця в споживанні газу за опалювальний період :

 • між газовим котлом АОГВ-11,6 старого типу і газовим двофункційним котлом WESTEN PULSAR D24 І становить 3682 - 2823 = 859 м3 ;
 • між газовим котлом АОГВ-11,6 старого типу і газовим конденсаційним котлом DE DIETRICH NANEO PMC-24/28МІ становить 3682 - 2360 = 1322 м3 ;
 • між газовим двофункційним котлом WESTEN PULSAR D24 І  і газовим конденсаційним котлом DE DIETRICH NANEO PMC-24/28МІ становить 2823 - 2360 = 463 м3 .
 •